Kwaliteit en certificering

 

Wij leveren uitsluitend biologische producten met een EKO en Demeter certificaat.

Kwaliteit is erg belangrijk, zeker als er gewerkt wordt met verse producten. Deze kwaliteit vindt u terug bij Stoker Holland. Zowel het sorteren /verpakken als het te sorteren product voldoen aan hoge kwaliteitseisen en dat vindt u terug in de certificeringen die ons bedrijf en onze telers hebben gekregen. Er vinden geregeld controles plaats, zodat u er altijd van op aan kunt dat wij op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne en kwaliteitsystemen de juiste certificering hebben. Hieronder vindt u een overzicht van onze certificeringen met een link naar de website van de betreffende instantie. Heeft u vragen over kwaliteit, voedselveiligheid of certificeringen neem dan contact op met Wim Stoker   info@stokerholland.nl
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) is de hygiënecode waaraan elke organisatie die zich bezighoudt met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen in Nederland moet voldoen. Het is een controleproces dat vanuit de Europese Unie wordt vormgegeven en dat ervoor zorgt dat er zo min mogelijk risico op besmetting is tijdens het productieproces. Hiervoor worden eventuele gevaren geïnventariseerd, maatregelen ter voorkoming van besmetting vastgelegd en controlemomenten benoemd.
 Global Gap
Global Gap stelt standaarden vast voor de certificering van agrarische producten over de hele wereld, waarbij het voornaamste doel is om consumenten te informeren over de productie van voedingsmiddelen bij agrarische bedrijven. Hierbij staat de teelt van het product onder controle. De certificering wordt gezien als de belangrijkste referentie voor goede landbouwkundige praktijken.
Alle telers waarvoor Stoker Holland hun producten sorteert en verhandeld beschikken over een Global Gap certificaat.

Zie ook: www.globalgap.org